(Қазақ) ДУАЛДЫ БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ЦИФРЛАНДЫРУ – ҚОСТАНАЙ